Zorgaanbod

Als MartiniZorg zijn we gecontracteerd om zorg en begeleiding te leveren binnen de volgende domeinen. Deze zorg kan geleverd worden vanuit ZIN of desgewenst PGB.

 • ZVW
 • WLZ (VV, LG, VG, GGZ)
 • WMO (Jeugdwet, Beschermd wonen, Huishoudelijke hulp)
 • Justitieel kader
 • Regeling medische zorg asielzoekers (RMA)

MartiniZorg bedient middels Ambulante hulpverlening en Beschermd wonen verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen hebben vaak verschillende geestelijke, verstandelijke en lichamelijke beperkingen en aandoeningen. De producten en de zorgverlening van MartiniZorg zijn gebaseerd op inzicht in de doelgroepen en hun problematiek.  De drie aandachtsgroepen waar MartiniZorg zich op richt zijn: Jeugd en gezin, 18+ en ouderen. Binnen deze aandachtsgroepen onderscheiden we een aantal doelgroepen:

Jeugd en gezin

 • Jeugd
 • Opvoeders, kind en baby (opvoedingsondersteuning)
 • Multi-problem gezinnen
 • Tienermoeders
 • Jongeren

18+

 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Jongeren en volwassenen met forensische achtergrond (justitieel kader)
 • Daklozen
 • Allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers
 • Zorgmijders
 • Ouderen

Vragen? Neem contact met ons op of meld u direct aan.

 

Gegevens cliënt

Aanmelder

Reacties zijn gesloten.