Woonlocatie Gezinshuis Sellingen

Op deze woonlocatie wordt begeleiding geboden aan moeders met kinderen, maar ook biedt het huis plek voor volledige gezinnen. In een huiselijke omgeving zal op indicatie opvoedingsondersteuning worden geboden volgens de verschillende leefgebieden zoals beschreven in het Zorgplan. In de begeleiding zal, indien nodig, samengewerkt worden met de hoofdbehandelaar binnen MartiniZorg en verschillende ketenpartners.

Beschermd wonen Sellingen

  • Doelgroep: kwetsbare vrouwen/kinderen/gezinnen
  • 24/7 begeleiding
  • Behandeling
  • Crisisopvang (in overleg en na intake)

Reacties zijn gesloten.