Missie en visie

Missie

De missie van MartiniZorg is om mensen zorg, begeleiding, behandeling en een veilige omgeving te bieden. Hierbij staan openheid, creativiteit, snel en doelgericht handelen voorop in de hulpverlening. Uitgangspunt is dat de hulpverlening doeltreffend, doelmatig, verantwoord en laagdrempelig wordt georganiseerd en aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt, in de omgeving, waarin men zich thuis en veilig voelt. De kernwaarden die MartiniZorg hierbij hanteert zijn:

  • Hart en zorg voor cliënten;
  • Open en toegankelijk zijn;
  • Oplossingsgericht werken;
  • Verantwoordelijkheid nemen.

 

Visie

De visie van MartiniZorg is om in de drie Noordelijke provincies hoogwaardige kwaliteit van zorg en ondersteuning aan te bieden, op een wijze die aansluit bij de eigen identiteit en leefwereld van de cliënt. Hierbij worden alle kennis, ervaringen en netwerken die opgedaan en opgebouwd zijn in de Provincie Groningen ingezet voor de provincies Drenthe en Friesland.

Bovenstaande wil MartiniZorg bereiken door:

  • zich te profileren als een organisatie die aansluiting vindt bij volwassenen en jeugd uit de drie Noordelijke provincies;
  • de zorg doelmatig, doeltreffend en toegankelijk te organiseren;
  • het continue verbeteren van de kwaliteit van de zorg;
  • het tijdig en proactief inspelen op de verwachte ontwikkelingen in de markt;
  • het blijven professionaliseren van de organisatie en medewerkers;
  • het voeren van een gezond financieel economisch beleid op zowel de korte als lange termijn.

Reacties zijn gesloten.