Cliëntenraad

MartiniZorg heeft een cliëntenraad, bestaande uit cliënten van de verschillende woonlocaties en de ambulante hulpverlening. De cliëntenraad heeft een adviesfunctie en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Hierbij is ook de bestuurder van MartiniZorg aanwezig. De agenda voor dit overleg wordt opgesteld door de secretaris. De cliëntenraad is een belangrijk orgaan binnen de organisatie van MartiniZorg. De cliëntenraad bestaat uit een vijftal leden, een voorzitter en een secretaris. Afhankelijk van de onderwerpen op de agenda kunnen ook ander medewerkers aanschuiven. Samen met de cliëntenraad probeert MartiniZorg de zorg en de wensen van de cliënten nog beter op elkaar af te stemmen.

In 2016 is MartiniZorg met name bezig geweest met het samenstellen van de cliëntenraad en het vaststellen van de benodigde documenten. Er is een instellingsbesluit, een huishoudelijk reglement en een overeenkomst opgesteld. Deze documenten zijn in 2016 goedgekeurd door de cliëntenraad, de Raad van Bestuur en zijn juridisch gecheckt. De cliëntenraad is in 2016 vier keer bijeen gekomen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Halverwege het jaar is gewisseld van externe voorzitter. Uit elke locatie en de afdeling ambulant hebben een of meerdere cliënten zitting in de raad. Voor 2017 worden door de cliëntenraad een aantal adviesonderwerpen opgesteld waarbij gekeken wordt vanuit het cliënt perspectief.

Reacties zijn gesloten.