Ouderen

Een belangrijke doelgroep waar MartiniZorg zich op richt zijn ouderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ouderen met (beginnende) dementie, ouderen met verslavingsproblematiek, gedragsproblemen, verstandelijke beperking of psychische problemen. Onder psychische problemen vallen o.a. depressie, persoonlijkheidsstoornissen, hypochondrie, manische depressie, angst, stress, autisme, ADHD, borderline of burn-out. MartiniZorg biedt deze doelgroep ondersteuning, begeleiding, behandeling en zorg gericht op alle leefgebieden.

Reacties zijn gesloten.