Mantelzorgbeleid

MartiniZorg vertrekt vanuit Zorg met Aandacht, wat uit de volgende onderdelen bestaat: respect, vertrouwen en samenwerking. Binnen MartiniZorg werken haar professionals samen met de mantelzorgers van haar cliënten, voor zover een cliënt in zijn sociale omgeving een mantelzorger heeft. De samenwerking tussen de professional en mantelzorger draagt ertoe bij dat de mantelzorger (deels) ontzorgd wordt. Daarnaast wordt de inzet van de mantelzorger gebruikt om de wensen van de cliënt zoveel mogelijk in het zorgplan terug te laten komen. Om dit te kunnen bereiken toont de professional respect richting de mantelzorger en straalt hij ook vertrouwen uit.

Reacties zijn gesloten.