Woonlocatie Moeder en kind Groningen

Deze woonlocatie bevindt zich in het zuiden van de stad Groningen. Wij bieden hier huisvesting en begeleiding aan maximaal zeventien moeders en hun kinderen. De zorg is gericht op het begeleiden en ondersteunen bij verschillende leefgebieden (zoals financiën, huishouding en geestelijke gezondheid) waarbij opvoedingsondersteuning centraal staat. Het doel van de begeleiding is er op gericht om samen met de moeders te werken aan hun zelfredzaamheid zodat zij kunnen uitstormen naar een zelfstandige woning (met eventuele ambulante hulp).

Beschermd wonen Groningen-Zuid

  • Doelgroep: kwetsbare vrouwen/kinderen
  • 24/7 begeleiding
  • Behandeling
  • Crisisopvang (in overleg en na intake)

Vanwege privacy redenen worden de adressen van onze moeder&kind huizen niet gecommuniceerd op onze website.

Reacties zijn gesloten.