Woonlocatie Groningen Oosterparkheem

Onze beschermd wonen locatie in Groningen is gelegen in de volkswijk Oosterpark. Wij bieden hier 24-uurs zorg en begeleiding aan 55-plussers met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking. Cliënten krijgen de beschikking over een eigen kamer met sanitaire ruimte en worden begeleid bij hun hulpvraag op verschillende leefgebieden.

Beschermd wonen Groningen

  • Doelgroep: 55 plus
  • 24/7 begeleiding, verpleging en verzorging
  • Behandeling
  • Dagbesteding
  • Huishoudelijke ondersteuning

Merelstraat 100
9713 VX Groningen
Telefoon: 050 – 760 00 98
Mobiel: 06 – 1670 39 83
Fax: 050 – 760 04 50

Reacties zijn gesloten.