Klachtenprocedure

MartiniZorg wil graag naar uw volle tevredenheid functioneren. Wanneer u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de ontvangen zorg, de afhandeling of verwerking van gegevens of betalingen, de persoonlijke contacten, of diensten, kunt u een klacht indienen bij MartiniZorg.

Klachten over de zorg
Als u niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt, kunt u een klacht indienen.
Uw klacht over MartiniZorg dient u als volgt in:

U e-mailt: marleen.smit@pkg.nl

onder vermelding van:

 • uw naam en adresgegevens
 • omschrijving van de klacht, met namen, data/perioden en gebeurtenissen die van belang zijn –
  geleden schade of ondervonden nadelen

Of gebruik het contactformulier:

[recaptcha]

Beschikt u niet over e-mail, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen en bovengenoemde informatie sturen naar:
Klachtencommissie MartiniZorg
T.a.v. mevrouw M.M. Smit
Oudeboteringestraat 27
9712 GC Groningen

De klager ontvangt binnen vier weken na ontvangst van de klacht via e-mail of schriftelijk bericht van de klachtencommissie van MartiniZorg met daarin vermeld:

 1.  dat uw klacht ontvangen en geregistreerd is
 2. hoe onderzoek is gedaan naar de ingediende klacht
 3. of uw klacht wel of niet gegrond bevonden is
 4. wat (mogelijk) de oorzaak van uw klacht is
 5. welke maatregelen genomen zijn/worden genomen

De klachtencommissie van MartiniZorg bestaat uit:

 • Mevrouw M.M. Magdalena (onafhankelijk voorzitter klachtencommissie)
 • Mevrouw A. Damhoff (mede vennoot en oprichter van UnLimited, buitengewone hulpverlening)
 • Mevrouw E. Nieman (Psycholoog)

De klachtencommissie ontvangt de klacht en onderzoekt of deze gegrond is. De klager wordt bij afhandeling van de klacht zo goed mogelijk tevreden gesteld en er wordt bepaald of corrigerende en/of preventieve maatregelen op hun plaats zijn om eventuele herhaling te voorkomen en diensten/producten te verbeteren.

Stichting Zorggeschil
Indien u en MartiniZorg er niet samen uit komen, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil. Dit is een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie
Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Reacties zijn gesloten.