Cliënten

Cliëntenraad

MartiniZorg heeft een cliëntenraad, bestaande uit cliënten van de verschillende woonlocaties en de ambulante hulpverlening. Klik hier voor meer informatie.


Uitleg over de wetten voor zorg en ondersteuning

Sinds 2015 is er erg veel veranderd in het zorglandschap. Voor sommige mensen is het nu soms niet duidelijk wie er moet zorgen voor zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld jeugdhulp kan bij meerdere wetten horen. Of er zijn meerdere organisaties die iets over jeugdhulp te zeggen hebben. Misschien wordt u wel van het ene loket naar het andere loket gestuurd. In onderstaande brochure worden de verschillende wetten in eenvoudig taalgebruik uitgelegd.

Klik hier om de brochure te openen


BIG-geregistreerde medewerkers

Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 350.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. De volgende 9 beroepen kunnen zich registreren in het BIG-register: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige.

MartiniZorg heeft meerdere BIG-geregistreerde medewerkers in dienst. Op dit moment zijn dit:

1.
Naam: R.M. Coutinho
BIG-nummer: 49020515801
Beroep: Arts
___________________________________________________________________________
2.
Naam: I.C. Kooi
BIG-nummer: 19924047525
Beroep: Gezondheidszorgpsycholoog
___________________________________________________________________________

AGB

Met de AGB-code als unieke sleutel vormt het AGB-register hét identificerende register in de zorg. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het ‘gidsen’ van de zorg mogelijk te maken.

De AGB code van MartiniZorg 65656783. Verder heeft MartiniZorg ook Verpleegkundigen in dienst die beschikken over een eigen AGB-code:

Rike de Haan (91104287)

Links

Hier hebben wij een aantal handige links naar externe websites weergeven die mogelijk interessant voor u kunnen zijn.

Centraal Administratie Kantoor
Bereken uw Eigen Bijdrage en allerlei informatie over regelingen zoals WMO en WLZ

Centrum Indicatiestelling Zorg
Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg via de AWBZ

Wet Langdurige Zorg
Uitgebreide informatie over de WLZ vindt u hier

Per Saldo
Landelijke vereniging voor mensen met een Persoonsgebonden Budget

Alzheimer Nederland
Help Alzheimer te overwinnen!

Medische Encyclopedie
Online medische encyclopedie van MedicInfo

Mezzo
Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

Autisme.nl
Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme

WeHelpen
Met WeHelpen vindt u mensen in uw buurt die graag iets voor een ander doen

Reacties zijn gesloten.