Bestuur en Commissarissen

Overeenkomstig de Wtzi (Wet toelating zorginstellingen), het Burgerlijk Wetboek en de Zorgbrede Governance Code onderstreept MartiniZorg het belang van een goed functionerende Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen (RvC) adviseert aan de Raad van Bestuur. Daarnaast houdt de RvC toezicht op kwaliteit van de zorg, beleid en algemene gang van zaken. De leden van De Raad van Commissarissen (RvC) zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met MartiniZorg.

De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden:

• Mevrouw Silvie Narain, Algemeen Directeur sinds 01-01-2013

• Een wettelijk vertegenwoordiger namens De ZorgZaak Holding, sinds 01-01-2013

De Raad van Commissarissen bestaat uit 4 leden:

• De heer Derk Hendrik Vrieling (Voorzitter). Toegetreden op 01-07-2015

• De heer Hein Jelle Braaksma (lid). Toegetreden op 01-07-2015

• Mevrouw Annemat Collot d’ Escury (lid). Toegetreden op 14-12-2018

• De heer J.W. Rijpkema (lid). Toegetreden op 14-12-2018

 

 

Reacties zijn gesloten.