Basispsycholoog (minimaal 32 uur)

Over Martinizorg

MartiniZorg is een instelling voor begeleid wonen en biedt daarnaast ook ambulante begeleiding. Binnen dit gebied verlenen we ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een psychische of verstandelijke beperking en/of cliënten met gedragsproblemen. Voor de provincies Groningen, Drenthe en Friesland zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega Basispsycholoog.

Kern en doelstelling van de functie

Het begeleiden en behandelen van cliënten in de thuissituatie alsmede het adviseren van de betrokken hulpverleners.

Hoofdtaak 1: Diagnostiek en advisering

Het onder supervisie van een GZ-psycholoog uitvoeren van intakes, psychologisch onderzoek, diagnostiek en advisering. Interpretatie van de onderzoeksresultaten en daar bij behorende adviezen worden in een rapport opgesteld en aan de cliënt, zijn omgeving en het multidisciplinaire team uitgelegd.

Hoofdtaak 2: Behandeling en begeleiding

Het begeleiden en het uitvoeren van protocollaire behandelingen bij individuele cliënten, groepen cliënten of cliëntsystemen op basis van een behandelplan of zorgplan. Behandeling is doorgaans kortdurend en onder verantwoordelijkheid van een hoofdbehandelaar, de GZ-psycholoog. Begeleiding is doorgaans langdurend.

Competenties

 1. Kennis
 • Afgeronde Masteropleiding Psychologie;
 • Voor de uitvoering van diagnostiek geldt een vereiste van een Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD);
 • Kennis van en samenwerking met de overige specialismen en disciplines binnen de instellingen;
 • Het op peil houden van vakkennis (middels actieve deelname aan intervisie bijeenkomsten, het doornemen van bijbehorende literatuur en het volgen van benodigde cursussen);
 • Administratief en logistiek inzicht;
 • Ervaring met geautomatiseerde systemen;
 • Kennis van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een pré;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (arbeidstijdenwet, cao, bedrijfsprocessen) is vereist.
 1. Vaardigheden
 • Zelfstandig kunnen werken: de begeleidingswerkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd. De diagnostiek en behandeling worden onder supervisie van een GZ-psycholoog uitgevoerd binnen de kaders van het multidisciplinaire team;
 • Vindingrijkheid: is vereist om problemen op te lossen waarbij keuzes moeten worden gemaakt uit verschillende oplossingsmogelijkheden (kan bij structurele problemen terugvallen op kennis van de GZ-psycholoog of hulp van de zorgcoördinator of medebegeleiders);
 • Resultaat gericht werken: vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van vooraf gestelde doelen;
 • Timemanagement: effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen;
 • Omgevingsbewust denken: omgevingsfactoren effectief benutten voor de eigen functie of organisatie;
 • Uitdrukkingsvaardigheid: Goede verbale en non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het begeleiden, diagnosticeren en behandelen van cliënten en contact met hun relaties. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van een diagnostisch rapport en het registreren van de zorg in OMAHA;
 • Met ICT werken: Bewegingsvaardigheid is nodig voor het verrichten van computerwerkzaamheden conform geldende arbo richtlijnen;
 • Risicobewust denken en handelen;
 • Samenwerken.
 1. Houding
 • Sociale vaardigheden: inzicht hebben in de ander, goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten oplossen, betrokken bij de organisatie, openstaan voor samenwerking;
 • Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed: Er is risico op het veroorzaken van geestelijke schade bij de uitvoering van de werkzaamheden. De medewerker draagt verantwoordelijkheid voor de opzet, uitvoering en evaluatie van het zorgplan en het behandelplan. Er wordt invloed uitgeoefend op het algemene behandelbeleid van de afdeling;
 • Oplettendheid: is nodig voor het verwerken van cliënt- en medewerker gegevens waarbij sprake is van veel mutaties en afleidende factoren;
 • Geduld en doorzettingsvermogen: zijn nodig met betrekking tot het omgaan met cliënten in eigen omgeving;
 • Ordelijkheid en hygiëne: hebben betrekking op het doen van huishoudelijke werkzaamheden;
 • Integriteit en betrouwbaarheid: zijn nodig om rekening te kunnen houden met de privacy
 • Probleemoplossend vermogen: het een uitdaging vinden om voor knelpunten in de planning creatieve oplossingen te bedenken die tot tevredenheid van alle partijen leiden; ad-hoc maar ook met oog voor de lange termijn;
 • Flexibiliteit en snel kunnen schakelen;
 • Onder tijdsdruk kunnen werken;
 • Bereid zich te ontwikkelen.

Voor deze functie is het een vereiste om in het bezit te zijn van een auto plus een rijbewijs.

Salariëring

In overleg te bepalen, conform CAO GGZ.

Ben je geïnteresseerd in deze baan? Solliciteer dan direct online door hier te klikken of neem voor meer informatie contact op met Silvie Narain, tel. 050-7600098

(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

 

 

Reacties zijn gesloten.